ข้อกำหนดการให้บริการ

เราให้บริการในเชิงผู้ผลิตและจัดส่งเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตบานประตูและหน้าต่างยูพีวีซี รวมถึงเป็นแฟรนไชส์แบรนด์ซูโม่เฟรม ในการจัดหา จัดส่งวัตถุดิบในการผลิตยูพีวีซีให้กับสมาชิกแฟรนไชส์ทั่วประเทศ