นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

การเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อท่านใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ เราจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลการเข้าชมเว็บของคุณ เพื่อเป็นสถิติเชิงลึก ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น ระบบแบบฟอร์ม ข้อมูลที่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ, ที่อยู่, อีเมล์, เบอร์โทรศัพท์ ทางบริษัทจะเก็บข้อมูลเหล่านี้เพื่อใช้ในการกิจกรรมทางการตลาดเท่านั้น

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

เราเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเป็นความลับ โดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ หากไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ

 

การแก้ไขนโยบายความปลอดภัย

ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงนโยบายต่างๆ เพื่อให้ระบบดียิ่งขึ้น และเพื่อความปลอดภัยต่อการใช้งาน เนื้อหาทั้งหมดในหน้าเว็บไซต์นี้เป็นเนื้อหาที่ปรับปรุงล่าสุด เราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีการปรับปรุงข้อมูลใหม่ๆ ในการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าทั้งสิ้น